NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC THEO YÊU CẦU

09/01/2023

Sau khi đã nắm bắt được quy trình cũng như chi phí thời gian thuế nhà nước như bên A đưa ra thì đối với người mua thì việc muốn ủy thác nhập khẩu qua công ty đại diện bên A thì bạn phải làm theo qua các bước sau

Các bước thực hiện đối với người mua (bên B)

Sau khi đã nắm bắt được quy trình cũng như chi phí thời gian thuế nhà nước như bên A đưa ra thì đối với người mua thì việc muốn ủy thác nhập khẩu qua công ty đại diện bên A thì bạn phải làm theo qua các bước sau:

-Kiểm tra mặt hàng có thuộc diện cấm nhập hoặc tạm dừng nhập khẩu không. Nếu như thuộc diện này thì không nên mất công ủy quyền làm gì bởi vì sẽ không có bất cứ đơn vị nào dám nhập khẩu hàng cấm vào Việt Nam hết.

-Hàng hóa không thuộc diện cấm nhưng hàng đã có giấy phép chưa? Nếu chưa thì công ty ủy quyền hoặc nhận ủy quyền phải xin được giấy phép này. Việc này nên thu xếp sớm chứ để hàng về cảng mới làm thì sẽ muộn

-Khi có bộ chứng từ hàng hóa, bên nhận ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu như quy định hiện hành.

Lưu ý: cần lưu ý tờ khai nhập ủy thác phải có tên người nhập khẩu do người nhận ủy thác, đông thời phải nhập thông tin người nhập khẩu.

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ:  096.247.0808

 

Zalo
Hotline
Close menu